BIOMEDLEK

ul. Kosynierów Gdyńskich 20A

Przychodnia weterynaryjna BIOMEDLEK

tel. 95 722 62 93 

Weterynania w Q10

ul. Szarych Szeregów 38

Gabinet weterynaryjny Q10

tel. 792 152 111

W dniach 27 do 30 czerwca Weterynaria w Q10 jest na urlopie.
Urlop jest spędzany w Przychodni dla zwierząt Biomedlek ul. Kosynierów Gdyńskich 20 a
Tam zapraszam w godzinach 10:00-18:00  po uprzedniej rejestracji telefonicznej
tel 507 402 289 oraz 792 152 111